Certifikace

Společnost NejLes s.r.o. dbá na principy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Z tohoto důvodu klade důraz na možnost prokázat původ nabyté dřevní suroviny.

Certifikací PEFC C – o – C (Chain of Custody) se NejLes s. r. o. řadí ke společnostem, které bezpečně informují další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria certifikace PEFC a jsou propojeny s certifikovanými lesy.