Naše služby

NejLes s.r.o. nabízí komplexní služby pro hospodaření v lesích, myslivosti a údržbu zeleně.

Výkup a prodej dříví

Výkup a prodej dříví na lokalitách P (pařez), OM (odvozní místo).

product

Výkup lesních pozemků

Výkup lesních pozemků různého stáří po celé České republice.

product

Pěstební činnost

Odstraňování klestu; zalesňování; ochrana kultur (výstavba a oprava oplocenek, ošetření proti buřeni, škodám zvěří a škůdcům lesních dřevin, ožínání, individuální ochrana), výchovné zásahy v podobě prostřihávek, prořezávek apod.

product

Těžební činnost

Těžba v předmýtních a mýtních porostech, soustřeďování dříví apod.

product

Údržba zeleně

Komplexní péče o soukromé i veřejné pozemky (údržba a sečení zatravněných ploch, rizikové kácení, terénní úpravy apod.).

product

OLH a poradentsví

Výkon odborného lesního hospodářství, tj. dohled nad hospodařením vlastníka v lese v souladu s platnou legislativou, dotace pro lesní hospodářství.

product